Děláme pro vás profi kuchyně

Na základě nařízení vydaného EU o ochraně osobních údajů GDPR platného od 25.5.2018 a v jejím souladu, slouží tato emailová zpráva včetně všech jejich příloh výhradně pro potřeby Vás, jakožto adresáta. Pokud nejste tímto adresátem, pak je jakékoliv další šíření tohoto emailu, včetně kopírování jak samotné zprávy, tak jejich příloh v rozporu s výše zmiňovaným nařízením EU a naše společnost In-Gastro s.r.o. nenese za Vaše jednání žádnou odpovědnost. Pokud Vám byl tento email zaslán omylem, prosím Vás tímto, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele, zprávu včetně všech jejich příloh dále nešiřte a následně vymažte.

Zpět na formulář požadavku opravy